Програма по сектори

Икономическа политика и обществени поръчки

Икономическа политика и обществени поръчки

Активна икономическа политика на общината и подкрепа за секторите с конкурентни предимства в региона – земеделие, хранително-вкусова и преработваща промишленост, машиностроене. Създаване на клъстер от земеделски производители. Позициониране на Нова Загора като „аграрен хъб“ в контекста на европейския рамков период 2021 – 2027. Адекватни и добри осмислени обществени поръчки. Ефективен контрол при изпълнението им.

Общината ни има своите конкурентни предимства:

  • Плодородна земя и потенциал за производство на технически култури, плодове и зеленчуци, ядки и други, които могат да са добра суровинна база за хранително-вкусова промишленост
  • Локация: Нова Загора е пресечна точка на пътищата София – Бургас и Свиленград – Русе.
  • История и все още действащи предприятия в сферата на хранително-вкусовата и преработващата промишленост, както и машиностроене (респективно, наличие на компетенции в тези сфери)

Въз основа на тези фактори ще промотираме комбинация от допълващи се икономически инициативи на общинско ниво:

  • Ще подкрепим малкия и среден аграрен бизнес в общината чрез създаване на изпитвателен и сертификационен център (публично-частно партньорство), чрез който продукцията на малките и средни фермери ще получи по-добра реализация. Подобен проект ще помогне за по-добро маркетиране на аграрната продукция на пчелари, зеленчукопроизводители, животновъди и други, като скъси веригата на доставки, т.е. елиминира прекупвачи, борси и спекуланти. Подобни механизми съществуват в много държави от ЕС (събирателно наречени „from farm to fork“) и подлежат на частично финансиране със средства от ЕС.
  • Ще улесним връзките между производителите на суровини (по-големи аграрни производители в общината) и преработвателите. Ще клъстерираме големите фермери и в сътрудничество с тях ще подготвим практична инвестиционна презентация, която казва „какво може да бъде произведено в общината“, като с този материал се обърнем към потенциални инвеститори, както директно, така и посредством инвестиционни форуми.
  • Ще потърсим връзка между създаващата се икономическа зона Сливен – Ямбол и бизнеса в Нова Загора, т.е. ще се опитаме да позиционираме Нова Загора като „логична близка дестинация за съпътстващи дейности“. В противен случай, съществува огромен риск градът ни да изпадне в трайна изолация от икономическите процеси в региона.

Една от важните стопански сфери на всяка община са обществените поръчки. Ще работим в посока на добре осмислени и адекватни за Община Нова Загора възлагания. Ще засилим контрола при изпълнението им.

Програма по сектори