Програма по сектори

Община за всички ни

Община за всички ни

Еднакви стандарти за благоустрояване на централната градска част, кварталите и селата. Насочване на средства от европейските програми към дейности по създаване на знание и икономическа стойност в общината.

Ще водим целенасочена политика за да се изравнят стандартите в благоустройството на централната градска част и кварталите в града. Политиката ни за благоустрояването на населените места в общината ще бъде устойчива, смислена и съобразена с нуждите на хората.

Ясно осъзнаваме, че европейските програми в периода 2021 – 2027 ще бъдат насочени все повече към консолидиране на знание и създаване на икономическа стойност (и по-малко към финансиране на базова инфраструктура). Основен наш приоритет в тази посока ще бъде грижата на общината за уникалното културно и историческо наследство на региона ни. Ще насочим вниманието си към световноизвестните археологически обекти като Карановската и Дядовската селищни могили, като унищожената Източна селищна могила в Караново, „Злата могила” в Съдиево, но и всички останали археологически обекти, Историческият музей, който трябва да възвърне своя облик на храм на науката и историческото наследство, църквата в Любенова махала и всички останали храмове на територията на общината, които имат своята столетна история. Ще полагаме специални грижи за всички паметници в града и села, ще отделим особено внимание на читалищата, тяхната дейност и сграден фонд.

Програма по сектори