Програма по сектори

Околна среда и въздух

Околна среда и въздух

Постоянен контрол и активни политики за опазването на околната среда. Нетърпимост към замърсяването на въздуха и нерегламентираните сметища. Непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Новозагорци трябва да знаят какво дишат.

Въздухът е най-спешният за решаване проблем в Нова Загора. След 5-годишни опити да бъдат задействани местните, регионалните и националните институции в България, на 02.10.2019 нашата петиция беше разгледана в ресорната комисия в Европейския парламент. Прекият резултат е, че в Нова Загора ще бъде изпратена т.нар. „мисия за установяване на фактите“. Вярваме, че това е правилният път за решаване на проблема с качеството на въздуха в Нова Загора след отказа на местните и централните власти в страната ни.

Същевременно, ще предложим пакет от мерки, които гарантират комплексна грижа за околната среда. Въздухът следва да бъде обект на постоянен мониторинг и това ще бъде нашето първо предложение за първото заседание на Общинския съвет.

Следващият ни приоритет в рамките на темата „околна среда“ ще бъдат парковите пространства – градският парк в Нова Загора и парковите пространства в селата. Ангажираме се да променим техния облик. Особено внимание заслужава градският парк, който е създаден от новозагорци с грижа за здравето им и за миговете на отдих. Той трябва да се превърне в истинско зелено пространство, което привлича хората от града и им създава както чувство на уют и красота, както и дава множество възможности – за спорт, за приятни мигове за малчуганите, за юношите, за хората на различни възраст.

Не на последно място, ще обърнем специално отношение на проблема с нерегламентираните сметища.

Програма по сектори