Програма по сектори

Отворена община

Отворена община

Истинско участие на гражданите в местното самоуправление. Край на затворените заседания на ОбС. Прозрачност и отчетност като основа за възстановяването на доверието към местните институции.

За начало ще засилим прозрачността и отчетността в работата на местната власт. Дневния ред на заседанията на Общинския съвет ще бъде публикуван предварително. Самите заседания ще бъдат излъчвани онлайн, а същевременно ще бъдат отворени за присъствие от желаещите граждани, както повелява и законът. Стенограмите ще бъдат публикувани своевременно.

Ще създадем удобен информационен портал с актуална и динамично обновяваща се информация за общината, нейния бюджет, социални, образователни, бизнес и други теми. По този начин ще повишим информираността на гражданите чрез важните данни за Нова Загора и селата около нея.

Ще формираме отворени публични групи за обсъждане на важни за града приоритети – икономическо развитие, околна среда и въздух, подобряване на здравеопазването и образованието в Нова Загора. Ще подадем ръка на съществуващи и нови инициативи на гражданския сектора и бизнес.
Гражданите ще участват в процеса по създаване на политики и инициативи в общината.

Програма по сектори